Ecosolver staat voor het denken in oplossingen. Een bureau met een integrale blik door kennis van ruimtelijke ordening, ecologie en milieu. Wij ontwerpen, onderzoeken en adviseren.  


Natuurinclusief ontwerp 

Bij Ecosolver staat naast ecologie ook het natuurinclusief ontwerp centraal. Bent u op zoek naar een ontwerp voor natuurinclusief bouwen waarbij ook aandacht wordt besteed aan het bodemleven? Dan bent u aan het goede adres. 


Meer over natuurinclusief ontwerp


Onderzoek en advies

Bij ruimtelijke ingrepen kunnen effecten ontstaan op de natuur. Dit kunnen zowel effecten zijn op beschermde natuurgebieden (o.a. stikstof) als op  beschermde soorten. Wij brengen deze effecten in beeld en begeleiden de benodigde procedures.  Ook kunnen wij u ondersteunen bij aanbestedingsplannen met een ecologievraagstuk.

Meer over onderzoek en advies 


Contact

Neem contact met ons op om een offerte aan te vragen of voor meer informatie.


Offerte of meer informatie aanvragen