Onderzoek en advies

Bij ruimtelijke ingrepen kunnen effecten ontstaan op de natuur. Dit kunnen zowel effecten zijn op beschermde natuurgebieden (o.a. stikstof, verstoring) als op  beschermde soorten. Wij brengen deze effecten in beeld en begeleiden de benodigde procedures. Behalve toetsing aan de natuurwetgeving wordt altijd gekeken naar kansen om een ecologische meerwaarde toe te voegen.

U kunt bij ons terecht voor quickscans natuurwetgeving, soortgericht onderzoek en het aanvragen van een ontheffing  Wet natuurbescherming. Soortgericht onderzoek voeren wij in samenwerking met andere bureaus uit. Ook voor  het opstellen van een passende beoordeling en het uitvoeren van stikstofberekeningen kunt u bij Ecosolver terecht.  Naast de gebruikelijke onderzoeken en adviezen bieden wij ook advies aan op het gebied van natuurinclusief bouwen en bodemleven.

  • quickscans natuurwetgeving
  • soortgerichte onderzoeken (samenwerking met andere bureaus)
  • ontheffingen Wet natuurbescherming
  • nee-tenzij toetsen NatuurNetwerk Nederland
  • voortoetsen
  • stikstofberekeningen
  • passende beoordelingen
  • vergunning Wet natuurbescherming
  • advies natuurinclusief ontwerp 
  • advies bodemleven

 

Heeft uw organisatie tijdelijk behoefte aan een ecoloog vanwege tijdelijke vervanging of een specifieke opdracht?  Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

Natuurinclusief ontwerp