Natuurinclusief ontwerp

Alle steden, groot of klein, zijn in grote mate afhankelijk van gezonde onderling verbonden ecosystemen. Het integreren van natuur in stedelijke planning en ontwikkeling is hierdoor essentieel.  

Het gaat om het creëren en behouden van een volwaardig ecosysteem

Het ontwerpen en bouwen waarbij rekening wordt gehouden met de natuur wordt ook wel natuurinclusief genoemd. Het betekent dat in alle stadia van een plan of project -van ontwerp tot uitvoering en beheer- de natuur als gelijkwaardige factor wordt meegewogen. Natuurinclusief ontwerpen bevindt zich niet alleen op het vlak van ecologie, ook kennis van milieu en stedenbouw zijn noodzakelijk voor een goed functionerend ontwerp. Ecosolver heeft deze kennis in huis. Met onze expertise willen we een bijdrage leveren aan de grote opgave die voor ons ligt: de transitie naar natuurinclusieve steden.

Het begint bij een levende bodem bodem!

De bodem is de grondlegger voor het ecosysteem. Ruim een kwart van de biodiversiteit op aarde leeft in de grond. Eén lepeltje grond kan duizenden soorten, miljoenen individuen en zo’n 100 meter aan schimmeldraden bevatten. Een rijk bodemleven is essentieel voor tal van bodemfuncties zoals voedselbron, waterberging, waterzuivering, klimaatbuffer en natuurlijke plaagbestrijding. Bij Ecosolver staat het bodemleven centraal.

Wij brengen natuurinclusief advies tot leven

Over het algemeen wordt advies over natuurinclusiviteit aangeboden  in de vorm van mogelijke maatregelen of kansen. Om de details te kunnen begrijpen is het wat ons betreft een vereiste om het advies tot leven te brengen. Het gaat immers niet om het treffen van enkele maatregelen maar om het creëren van een ecosysteem. Ecosolver biedt daarom natuurinclusief ontwerp aan in de vorm van illustraties. 

 


  • 20220722 Natuurinclusief Gierzwaluw
  • Bodemleven(1)