Over Ecosolver

Ecologisch adviesbureau Ecosolver is opgericht door Irma Dekker. Irma is in 2013 afgestudeerd als planoloog aan de Universiteit van Amsterdam op het gebied van private woondomeinen. Tijdens de studie planologie borrelde de interesse op voor de groene ruimte; de natuur. Na haar bachelor planologie is zij de master ecologie aan de Universiteit van Wageningen gaan volgen. In 2016 is ze afgestudeerd op het onderwerp 'Landscape genetics of European Wild boar'.

Na het afronden van de master ecologie is Irma gaan werken bij een ruimtelijk adviesbureau Rho adviseurs voor leefruimte. In deze tijd heeft ze veel kennis opgedaan van ruimtelijke ordening, milieu en ecologische onderzoeken in de vorm van passende beoordelingen. Om ook de ambtelijke kant van het werk te kunnen ervaren heeft Irma in 2019 gekozen om voor de gemeente Rotterdam te gaan werken als stadsecoloog. Hier heeft ze zich voornamelijk op strategisch niveau bezig gehouden met de stikstofproblematiek maar ook met grote opgaven als de uitvoeringsagenda biodiversiteit. Ook is ze betrokken geweest bij grote projecten als Boijmans Van Beuningen en Eiland van Brienenoord. Gedurende de jaren bij de gemeente heeft ze verder veel kennis op kunnen doen over bestuurlijke processen. 

De wens voor een eigen bedrijf kwam echter steeds sterker naar boven; een bedrijf met een integrale ecologische visie waarbij het denken in oplossingen centraal staat en ook op ontwerp niveau een bijdrage kan leveren. Ecologisch adviesbureau Ecosolver is in 2022 opgericht.

Op dit moment werkt Irma als natuurdeskundige bij de Commissie voor de m.e.r., waarin zij in werkgroepen adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten.